Saturday, January 9, 2010

ฟักเขียว / แฟง


ฟักเขียว / แฟง เป็นพืชทีี่ใช้บริโภคส่วนของผล สามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ชอบดินร่วนปนทราย แดดจัด สามารถประกอบอาหารได้หลายแบบทั้งอาหารคารและอาหารหวาน

การปลูก
ระยะปลูก
ระหว่างแถว 1-1.50 ระหว่างต้น 2-2.50 เมตร เป็นพืชที่ต้องการพื้นที่ปลูกมาก
การเตรียมดิน
ไถดินลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ 1-2 อาทิตย์ แล้วย่อยดินให้ละเอียด หว่านปูนขาวประมาณ 100-300 กิโลกรัม / ไร่ ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2,000-2,500 กิโลกรัม / ไร่ ใส่ปุ๋ยสูตร 15 -15 -15 อัตรา 30 - 50 กิโลกรัม/ไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากัน
วิธีปลูก
หลังเตรียมแปลงปลูก และขลุดหลุมปลูกตามระยะที่กำหนด แล้วหยอดเมล็ด 2 - 3 เมล็ด / หลุม ลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร แล้วกลบหลุมหรือคลุมด้วยฟางแห้ง เพื่อรักษาความชื้นของดิน และรดน้ำสม่ำเสมอทุกวัน อายุ 10 - 14 วัน หรือมีใบจริง 2 - 4 ใบ ควรถอนแยกเหลือ 2 ต้นต่อหลุม

การดูแลรักษา
การให้น้ำ
ควรให้น้ำสม่ำเสมอและเพียงพอ ไม่ควรให้ฟักเขียวและแฟงขาดน้ำ โดยเฉพาะระยะออกดอกและติดผล เพราะจะทำให้ดอกร่วง และไม่ติดผล เมื่อใกล้อายุการเก็บเกี่ยวควรเลิกการให้น้ำ( 15 วัน ก่อนเก็บผลผลิต)
การใส่ปุ๋ย
อายุ 7-10 วันหลังงอกใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 - 50 กิโลกรัม / ไร่ สำหรับในช่วงออกดอกใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15- 15 และช่วงติดผลใส่ปุ๋ยสูตร 13 -13 -21 หรือสูตรใกล้เคียง อัตรา 30-50- กิโลกรัม / ไร่ โดยทยอยใส่
การทำค้าง
เมื่อฟักเริ่มเลื้อยหรือมีอายุแระมาณ 15-20 วัน ควรทำค้างหรือร้านเพื่อให้เลื้อยเกาะขึ้นไปปักไม้ค้างยาว 2-2.50 เมตร แล้วเอนปลายเข้าหากัน จากนั้นใช้ไม้ค้างพาดขวางประมาณ 2-3 ช่วง ช่วงละ 40-50 เซนติเมตร หรือทำเป็นค้างผูกเป็นร้านสูงประมาณ 1.5-2.0 เมตร เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกต่อการทำงาน นอกจากนี้อาจใช้ค้างธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว เช่น ไม้พุ่มเล็กๆรั่วบ้าน ซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกผักสวนครัว
การเก็บเกี่ยว
หลังหยอดเมล็ดจนถึงอายุการเก็บเกี่ยว 60-70 วัน หรือสังเกตได้จากผลว่าเริ่มมีไขสีขาวจับผลโดยใช้มีดคมๆตัดที่ขั้วของผล การเก็บควรเหลือขั้วติดไว้ด้วย เพื่อช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น

การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิถี
ชนิดศัตรูพืช - ด้วงเต่าแตงแดง หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก
การป้องกัน - ฉีดพ่นด้วยสะเดา,ยาสูบ


ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือบางกอก รายสัปดาห์
รูปจาก google.com

5 comments:

 1. ปลูกฟัก ไม่ได้จดบับันทึกวันที่ปลูก แต่ออกลูกมาหลายลูก และจะตัดได้หรือยังค่ะ ผลฟักเริ่มมีไขมีขาวทั่วทั้งลูก ลองตัดออกมา 1 ลูกหนักประมาณ 2.1 กก. ค่ะ ใช้ได้หรือยังค่ะ มือใหม่ค่ะ

  ReplyDelete
 2. ตัดได้แล้วค่ะ ลูกใหญ่ใช้ได้เลยค่ะ ขนาดมือใหม่นะค่ะเนี้ย เก่งจังเลยค่ะ

  ReplyDelete
 3. แล้วมันจะออกผลบนต้นไม้สูงๆไหมค่ะพวกต้นส้มโออ่ะค่ะ

  ReplyDelete
 4. ก็ทำกันไป ชาวบ้านได้มีฟักกิน

  ReplyDelete
 5. ขอบคุณค่ะ

  ReplyDelete